.

Letöltése

SCREENS.Millenneumi Fejlesztési Célok.Oktatói eszköztár a Screens: Millenneumi Fejlesztési Célok déli szemmel című projekt feldolgozásához

Ez az oktatási útmutató és segédanyag a „Screens: The Millennium Development Goals from a Southern Point of View című projekt része, melynek publikált komponensei (a weboldal és egy 80 oldalas kiadvány) „kommunikatív elemek” egész sorát tárják elénk, amelyek tartalmaznak képregényeket és verseket, fotoriportokat és videofilmeket, újságcikkeket és összefoglalókat a nyolc Millenniumi Fejlesztési Céllal (MFC-K) kapcsolatos kérdések kutatásáról, mely célokat az ENSZ tűzött ki, mint eszközt a nyomor felszámolására az egész földön 2015-re. A Screens projekt különböző komponenseit afrikai szerzők alkották, egyénileg, vagy egyesületek, egyetemek és művészeti kollektívák tagjaiként, és azok a Millenniumi Fejlesztési Célokat monitorozó nemzetközi szervezetek jelentései mellet jelennek meg a kiadványban.

Töltse le SCREENS.Millenneumi Fejlesztési Célok.Oktatói eszköztár a Screens: Millenneumi Fejlesztési Célok déli szemmel című projekt feldolgozásához

Screens. Milleneumi Fejlesztési Célok déli szemszögből

 

E kiadvány a „Screens: Southern Vision of the Milleneum Development Goals” (A Milleneumi Fejlesztési Célok déli szemszögből) című, oktatással, neveléssel kapcsolatos fejlesztési projekt részeként jött létre azzal a céllal, hogy az afrikaiak nézőpontjából tárja elénk a Milleniumi Fejlesztési Célokat (MFC). 2000. szeptemberében az ENSZ Közgyűlés 189 állam-, és kormányfője elfogadta a Milleniumi Nyilatkozatot, és ezzel szilárd elkötelezettséget vállalt azért, hogy valamennyi embert megmentsen “a rendkívüli szegénység nyomorúságos és dehumanizáló körülményeitől”, továbbá, hogy, “megóvja az egész emberiséget a nélkülözéstől “és, hogy “mindenki számára valóság legyen a fejlődéshez való jog”. A Nyilatkozatban megfogalmazták mindazokat az alapvető fejlesztési célokat, melyeket a nemzetközi társadalom 2015-re el kíván érni, és amelynek végső célja egy olyan világ létrehozása, ami mindenki számára biztonságos, virágzó és egyenlő feltételeket nyújtó. 8 Milleneumi Fejlesztési Célt pontosítottak: 1 Véget vetni a rendkívüli szegénységnek és éhezésnek 2 Megvalósítani a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást 3 Előmozdítani a nemek közötti egyenlőséget és segíteni a nők felemelkedését 4 Csökkenteni a gyermekhalandóságot 5 Javítani az anyai egészségügyen 6 Felvenni a küzdelmet a HIV/AIDS , malária és más betegségekkel 7 Biztosítani a környezet fenntarthatóságát 8 A fejlődés érdekében globális partnerséget létrehozni.

 

Screens. Milleneumi Fejlesztési Célok déli szemszögből

Screens. A Millenniumi Fejlesztési Célok déli szemszögből

E kiadvány egy globális nevelési projekt részeként jött létre melynek címe angol nyelven „Screens: Southern Vision of the Millennium Development Goals” (’Screens’; A Milleneumi Fejlesztési Célok déli szemmel). A projektet az Európai Unió fi nanszírozza azzal a szándékkal, hogy az afrikaiak nézőpontjából tárja elénk a Millenniumi Fejlesztési Célokat (MFC). A cím sokatmondó: a „screen” szó jelenthet ernyőt, képernyőt, védőernyőt, sőt, forgatókönyvet is. A címválasztással a szerzők utalni akartak a kiadvány multimédiás jellegére is. A projektet Vittoria (Olaszország RG)városa valósítja meg, partnerként együttműködve a következő helységekkel, szervezetekkel: Siggievi (Malta) és Mátészalka (Magyarország) városa, valamint Africa e Mediterraneo. A társult partnerek között van Planet Jeunes (Burkina Faso), Caela Sea ( Zöld-foki Köztársaság), Afrique in visu (Franciaország/Mali) és a Dar es Salaam-i Egyetem (Tanzánia). E kiadványt olyan tevékenységekben, programokban fogják felhasználni, amelyeknek célja a fi gyelemfelkeltés, a problémák tudatosítása, a célcsoport pedig a helyi projekt-igazgatók és partnereik, tanárok, egyesületek, diákok, valamint az érintett területek állampolgárai. Létrehozása nem lett volna lehetséges a társult partnerek aktív közreműködése nélkül, akik a szerzőket és kutatókat ajánlották, és mindvégig tartották velük a kapcsolatot. E színes kiadványban olvashatunk összefoglalókat különböző kutatási eredményekről, cikkeket, verseket afrikai szerzők tollából, de találunk itt képregény-részleteket, fotókat, verseket, video-prezentációkat, melyeknek alkotói szintén afrikai művészek, illetve különböző afrikai szervezetek. A „Screens” szerzői idéznek olyan nemzetközi szervezetek publikációiból is, amelyek az MFC-k felé történő haladás követésében, „monitorozásában” vesznek részt. A kiadvány 9 fejezetre oszlik: az első fejezet a 8 cél áttekintését tartalmazza, az azt követő fejezetek pedig minden egyes Millenniumi Fejlesztési Céllal egyénileg foglalkoznak. A szöveg közérthető, a kérdéseket a lehető legegyszerűbben, legvilágosabban és legtömörebben tárgyalja, olyan képanyag kíséretében, amely vizuálisan is közvetíteni tudja az MFC-k afrikai perspektívájának gazdagságát és komplex voltát. A kísérő dokumentumok online is olvashatóak a www. mdgscreens.eu honlapon, azokat rendszeresen frissítik a projekt folyamán.

 

Screens. A Millenniumi Fejlesztési Célok déli szemszögből