.

7. Biztosítják a környezeti fenntarthatóságot

 

7.A) A fenntartható fejlődés elveit beleintegrálni az országok intézkedéseibe és programjaiba; a környezeti erőforrások veszteségeinek megfordítása.

7.B) A biodiverzitás veszteségeinek csökkentése, a veszteség mértékének jelentős csökkentése 2010-re.

7.C) 2015-re megfelezni azoknak az embereknek az arányát, akik nem tudnak tiszta ivóvízhez vagy tisztálkodási lehetőséghez jutni.

7.D) 2020-ra azt elérni, hogy jelentős javulás következik be a gettókban élő legalább 100millió lakos életében.


 

7. Cél

 

Ahogyan azt az ENSZ 2010-es jelentésében is feljegyezték, az erdőirtás folyamata globális tekintetben lassulni látszik, annak ellenére, hogy szinte szüntelenül vágják a dél-amerikai és afrikai erdőket. Az utóbbi évek szemtanúi voltak számos ambiciózus erdőtelepítési programnak(főleg az ázsiai országokban), melynek eredményeképpen több, mint 7 millió hektárnyi erdőt telepítettek évente. Dél-Amerika és Afrika továbbra is a legnagyobb nettó erdőveszteséggel rendelkezik éves szinten: 4 millió és 3.4millió hektár/év a 2000-2010. közötti időszakban, míg Ázsiában az elmúlt évtizedben 2.2millió hektár/év nyereség került feljegyzésre, a nagymértékű erdőtelepítési programoknak köszönhetően Kína, Vietnám és India államokban.

A széndioxid(CO2) kibocsátás a világon nem csökkent, tavaly 3.2%-os növekedést mértek. A legfejlettebb régiókon marad a legmagasabb egy főre jutó kibocsátás: 2007-ben 12tonna/fő/év adatot mértek; ezzel szemben a fejlődő országokban 3tonna/fő/év, ebből a Szub-Szahari Afrikában 0.9tonna/fő kibocsátás jut.

A gazdasági válság eredményeként tapasztalható 2009-es CO2 kibocsátás csökkenés úgy tűnik rövid életű volt. A becslések szerint épp az ellenkezője áll fenn; azaz a 1990-es arányokhoz képest 65%-os emelkedés várható 2020-ra. A biztonságosan iható víz elérhetősége egyfelől javulást mutat, hiszen csökken a városi és vidéki területek közötti szakadék. Másrészről a számadatok a fejlődés hiányát is mutatják a fejlődő országok vonatkozásában, hiszen szinte változatlan maradt az iható víz elérhetősége 1990 és 2008 között. Még riasztóbb adatokat mutattak be 2011. júniusában Portugáliában az Afrikai Fejlesztési Bank legutóbbi találkozóján.

A legzavaróbb adatokat megint csak a Szub-Szaharai Afrikában mérték, ahol a lakosság mintegy 40%-a még mindig nem jut iható vízhez és 69% pedig modern egészségügyi feltételekhez. A helyzet a vidéki területeken még rosszabb, mert a lakosság 53%-a nem kap iható vizet és 76% pedig nem rendelkezik megfelelő tisztálkodási feltételekkel.

 

Források

Fao and the Eight Millennium Development Goals
Green Peace
UNDP - MDGs overview
United Nations, The Millennium Development Goals. Report 2010, New York 2010