.

8. A fejlesztés érdekében globális partnerséget építenek ki

 

8.A) Egy olyan kereskedelmi és pénzügyi rendszer továbbfejlesztése, ami nyitott, szabályalapú, kiszámítható, non-diszkriminatív. Ehhez nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt szükség van egy jó irányítási, fejlesztési és szegénység-csökkentési elkötelezettségre.

8.B) A legkevésbé fejlett országok speciális igényeinek megszólítása. Ez magába foglalja a vámtarifa és kvótamentes elérhetőséget a legkevésbé fejlett országok exportjaira vonatkozóan,valamint adósságcsökkentő segély a súlyosan eladósodott országok számára, a hivatalos kétoldalú segély eltörlése, illetve a szegénységcsökkentésre elkötelezett országok nagyvonalúbb hivatalos fejlesztési támogatása.

8.C) A földdel elzárt fejlődő országok és szigetállamok speciális igényeire való odafigyelés.

8.D) Nemzeti és nemzetközi intézkedéseken keresztül átfogóan foglalkozni a fejlődő országok adósságproblémáival, hogy hosszú távon lehessen biztosítani az adósság fenntarthatóságát.

8.E) Gyógyszergyártó cégekkel együttműködve a megfizethető lényeges gyógyszerek elérhetőségének a biztosítása a fejlődő országokban.

8.F) A magánszektorral együttműködve az új technológiák előnyeit elérhetővé tenni (különösen az információ és kommunikáció területein).


 

8. Cél


 

A Milleneumi Nyilatkozat aláírásával (2000) a tagállamok egyetértettek, hogy hatásos választ generálnak a szegénység problémájára azáltal, hogy létrehoznak egy globális fejlesztési politikai közösséget. De mit is értek el az elmúlt 11 év alatt? Az ENSZ 2010-es hivatalos jelentése alapján a fejlesztésre szánt pénzügyi segítség 2009-ben 119.6 milliárd dollár* volt, ami a fejlett országok nemzeti bevételének 0.31%-át jelentette. Ez egy kissé növekvő tendenciát mutat 2008-hoz képest, de jóval a kezdeti cél alatt van.

A gazdasági válságnak köszönhetően egy egyezményt készítettek a hivatalos fejlesztési támogatás (ODA) csökkentésére, amit 2005-ben Gleneagles-ben a G8-ak 20 milliárd dollárban állapítottak meg. Mégis az ODA-án keresztül a leggazdagabb országok által meghatározott segély szintje/mértéke továbbra is távol van a 2010-es céltól, ami a GDP 0.7%-a. Csak néhány ország volt képes elérni ezt a célt, míg számos egyéb nemzet, beleértve Olaszországot,csökkentették az ODA-nak kijelölt GDP arányos részét. Egy igazságosabb rendszerű kereskedelem kialakításának a célja (8.A) még nem mutat megfelelő mértékű fejlődést – különösen a középjövedelmű országok érdeke lenne ez a cél.

A fejlett országok mezőgazdasági gyártói még mindig élvezik a speciális támogatások nyújtotta előnyöket, míg a kereskedelmi akadályok továbbra is gátolják az országok exportjait és ezáltal blokkolják a rendszer fejlődését. Az adatok ezenkívül negatív képet festenek a fejlődő országok adóssági szintjére vonatkozóan.


Források

Action Aid
UNDP
United Nations, The Millennium Development Goals Report 2010, New York 2010
Statistics Division, Dep. of Economic and Social Affairs, UN “MDGs 2011 Progress Chart”