.

Millenniumi Fejlesztési Célok

Jelentés a Millenniumi Fejlesztési Célokról; Ghána, 2010 - Az összefoglalót készítette: Abdallah Katunzi

 

 

Ez a jelentés a Ghánában elért sikereket, és az ott tapasztalható nehézségeket, kihívásokat dokumentálja az országnak az MF Célok eléréséhez vezető útján. Érdekes olvasmány mindazok számára, akik szeretnék megismerni Ghánát, ezt a Nyugat-afrikai országot a Millenniumi Fejlesztési Célok tükrében.

Jelentés a Millenniumi Fejlesztési Célokról; Ghána, 2010 kivonata letölthető

 

Töltse le Jelentés a Millenniumi Fejlesztési Célokról; Ghána, 2010

A Millenniumi Fejlesztési Célokról szóló 2010-es Malawi jelentés - Az összefoglalót készítette: Abdallah Katunzi

 

 

Ez a jelentés részletesen tárgyalja a sikereket és a kihívásokat az MF Célok felé vezető úton Malawiba. Hasznos olvasmány mindazok számára, akik szeretnék tudni, Malawi hogyan teljesít a Millenniumi Fejlesztési Célok terén.

A 2010 Malawi Millennium Development Goals Report kivonata letölthető

Töltse le 2010 Malawi Millennium Development Goals Report

Helyzetjelentés a szomáliai Millenniumi Fejleszté si Célokról - Szerző: Átmeneti Föderális Kormány - Az összefoglalót készítette: Abdallah Katunzi

A jelentés részletesen beszámol azokról a kihívásokról, melyekkel az országnak szembe kell néznie, hiszen ez egy 1991 óta tartó polgárháborúk által feldúlt ország. Megmutatja, hogy a politikai bizonytalanság mennyire negatívan befolyásolja az MFC-k szomáliai teljesítését.


Helyzetjelentés a szomáliai Millenniumi Fejlesztési Célokról kivonata letölthető.

Töltse le Helyzetjelentés a szomáliai Millenniumi Fejleszté si Célokról.

A Millenniumi Fejlesztési Célok - Szerzők: B.N. & J.M.

 

1. versszak (Szerző: Jay Mick)

Ha kitekintesz a világba ahol élsz,

láthatod a nehézségeket, amelyekről tudod, hogy léteznek, de téged elkerülnek;

az állam és kormányfők mind összegyűltek,

megegyeztek, és kitűztek nyolc célt:

 

1. Véget vetni a súlyos szegénységnek és éhínségnek méltóságot adni az apának, ki kenyeret hoz haza családjának.

2. Járjon iskolába minden gyerek, rendszeres tanítási órák legyenek.

3. Tiszteljék a nőket, hiszen a férfiakkal egyenlő jogok illetik őket

4.  A gyermekhalandóságot csökkenteni - hiszen minden gyereknek joga van civilizált emberhez méltó életet élni.

5.  Javítani az anyák egészségét, hiszen a gyermek lámpás, aki fényt hoz e világba.

6. Küzdeni a betegségek terjedése ellen,  hogy kapjanak megfelelő ellátást, gondozást ezek a becsapott emberek!

7. Biztosítják  élhető környezetünk fennmaradását csatornázott házakkal, természeti erőforrásokkal.

8. Kialakítják a fejlesztés endszerét, és így 2015-re mindent megoldunk.

 

REFRÉN:

A Millenniumi Fejlesztési Célokkal

mi mind együtt

egy új világot építünk lépésről lépésre,

Csupán elszántságra van szükség, 

hogy színt hozzunk e tragikus világba.

Az égen szétnyílnak a felhők,

átszűrődnek a napsugarak,

ragyognak minden magányos emberre …..

Minden magányos emberre!

 

2. versszak (Fekete Nigga)

Ugyanannak az érmének az oldalai vagyunk,

ingeinkre egy szabadabb Afrikát varrtunk,

egy Afrikát,  amely szabadabb, amelyre kívülállók nem hatnak,

szabadabban változtatja meg ősi szokásait,

Afrika belül meghal,

Bekopogok és belépek,

Kitűzöm zászlómat,

ami azt mondja, elég!

Kevesebb sebet és több jogot,

kövessétek zászlómat,

nem látjátok, hogy mindenki menedéket keres a háború elől?

Nyomorban élünk, 

de álmaink gazdagok …..

Becsukom a szemem, és harag tölt el

Körülöttem nincs más, csak homok.

Ez az üzenetem. Értsd meg, 

az élet olyan, mint egy könyv, 

mindig kezdhetsz egy új fejezetet, 

de itt most még nem távozom!

Két mérföldet gyalogolok, hogy egy kis vizet ihassak

Afrika vérükkel ontja szomját,

míg mi, a szépek, selyem ingekben járunk. 

Engem már senki nem támogat, 

egy könnycsepp esővé vált … Nigga!

 

3. Versszak (Fekete Nigga arabul) fordítás

Afrika a muzulmánok földje,

akik gyakran hadakoznak egymással

nem törődve azzal, honnan származnak.

A Föld egy üres papírlap, 

melyre meg van írva saját története,

olyan, mint egy gyerek, 

aki szüleit soha nem ismerte.

Ebben az életben mindenkinek megvan a saját végzete

nem kellene mindig csak a hitben bíznunk,

Ne gondolj arra, amit elveszítettél, 

de élj úgy, ahogy hiszel, mert mi

mind nevetünk, sírunk és olykor dühösek vagyunk

Az óra ketyeg, ne ülj és csak nézd. 

Hányszor jártam köveken -

ma elvetek egy magot, és holnapra ott erdő lesz.

Afrika haladásának értékelése a Millenniumi Fejlesztési Célok tükrében” - Szerzők: Afrikai Gazdasági Bizottság (ECA), Afrikai Unió (AU), Afrikai Fejlesztési Bank Csoport (ADBG), UNDP - Az összefoglalót készítette: Abdallah Katunzi


 

Ezt a jelentést feltétlenül el kell olvasni mindazoknak, akiket érdekelnek az Afrikában elért eredmények a Millenniumi Fejlesztési Célok terén, valamint Afrika továbbhaladása 2015 után. A jelentés hiteles képet ad Afrika előrehaladásáról, és ajánlásokat fogalmaz meg a kontinens 2015 utáni fejlesztési keretrendszerének prioritásaira vonatkozóan.

 

A "Afrika haladásának értékelése a Millenniumi Fejlesztési Célok tükrében: újonnan felmerülő afrikai perspektívák a 2015 utáni fejlesztési napirenden" kivonata letölthető.

Töltse le "Afrika haladásának értékelése a Millenniumi Fejlesztési Célok tükrében: újonnan felmerülő afrikai perspektívák a 2015 utáni fejlesztési napirenden".

Cape Verde a nyolc Millenniumi Fejlesztési Célból hetet teljesíteni fog - Az összefoglalót készítette: Constança de Pina, "A Semana" folyóirattól

free grunge_texture

Ez a  szöveg egy fejlődő országba vezeti be az olvasót, melyben mindenek előtt az emberi erőforrásra fekteti a hangsúlyt, amit fejlődésre használ  globális kontextusban és 2015-re  a Millenniumi Fejlesztési Célokból majdnem mind a nyolcat eléri. A riporter  - aki egy Cape Verde-i miniszter, Corsino Tolentino- tisztán elmagyarázza , hogy országa miért tartozik azon kevés  afrikai országok közé, akiknek sikerült teljesíteni majdnem valamennyi Millenniumi Fejlesztési Célt.

A "Cape Verde a nyolc Millenniumi Fejlesztési Célból hetet teljesíteni fog" kivonata letölthető.

Töltse le ""Cape Verde a nyolc Millenniumi Fejlesztési Célból hetet teljesíteni fog"

Farrás: http://www.asemana.publ.cv/spip.php?article85722

(Szerzője a fotó: Free Grunge Texture)

 

 

"Beszámoló a Millenniumi Fejlesztési Célok (MFCk) teljesítésének haladásáról és kilátásairól Dél-afrika vonatkozásban", Szerzőő: Afrikáért Gazdasági Bizottság(ECA) – Az összefoglalót készítette: Abdallah Katunzi

Diagramma Bambini malnutriti 

A beszámoló hasznos információforrás, hiszen dokumentálja az afrikai kontinens egyik legszegényebb szubrégiójának haladását és kilátásait az MFCk vonatkozásában. Referenciajelentés azok számára, akik meg akarják érteni, hogy a szegénységgel, nemzetközi szankciókkal és gazdasági válsággal sújtott dél-afrikai szubrégió országai hogyan is állnak az MFC-ket illetően.

A "Beszámoló a Millenniumi Fejlesztési Célok (MFCk) teljesítésének haladásáról és kilátásairól Dél-afrika vonatkozásban" kivonata letölthető

Töltse le"Beszámoló a Millenniumi Fejlesztési Célok (MFCk) teljesítésének haladásáról és kilátásairól Dél-afrika vonatkozásban"

A Kelet-afrikai Közösség Záró Beszámolója az MFCk eredményeiről - Az összefoglalót készítette: Abdallah Katunzi


Ez a jelentés egyedi abból a szempontból, hogy részletesen bemutatja a Kelet-afrikai szubrégiót érintő MFC-k sikereit és kihívásait illetően. Országokra lebontva ad értékelést, s ezáltal összehasonlítási felületet nyújt egy régióegységen belül. Ebből kifolyólag segítséget ad azoknak, akik az MFC-ket regionális megközelítésben akarják megismerni.

 

A "A Kelet-afrikai Közösség Záró Beszámolója az MFCk eredményeiről" kivonata letölthető

Töltse le "A Kelet-afrikai Közösség Záró Beszámolója az MFCk eredményeiről"

"A nyolc Millenniumi Fejlesztési Célról szóló tanulmány a CPLPben( Portugál Nyelvű Országok Közössége)", Szerző: Tomas Vieira Màrio – Portugálról fordította: Maria de Lourdes Jesus

Screens 

A cikk hasznos és releváns az olyan emberek számára, akik meg akarják tudni, hogy a CPLP országai (Portugál Nyelvű Országok Közössége) közül , melyek azok, amelyek teljesíteni tudják a nyolc Millenniumi Fejlesztési Célt. A cikk alapját képező kutatás is támogatja azokat a javaslatokat, melyeket a kormánynak adoptálnia kellene, ha el akarja érni a célokat.

"A nyolc Millenniumi Fejlesztési Célról szóló tanulmány a CPLPben (Portugál Nyelvű Országok Közössége)" kivonata letölthető

 

Szerzője a fotó: ILRI