.

3. Előmozdítják a nemek közötti egyenlőséget, és segítik a nők felemelkedését

 

3.A) Kiküszöbölik a nemek közötti beiskolázási különbségeket az alap- és középfokú oktatásban lehetőleg 2005-ig, valamennyi szinten pedig 2015-ig.

 

 

3. Cél

 

Eltérően a legtöbb Millenniumi Fejlesztési Céltól, melyeknek határideje 2015, a nemek közötti egyenlőség esetében felgyorsították a folyamatot, és tíz éves határidőt szabtak, ezzel is aláhúzva, hogy az oktatáshoz való egyenlő hozzáférés döntő fontosságú. A Millenniumi Fejlesztési Célokról szóló 2010-es jelentésben az ENSZ kijelenti, hogy az iskolába járó fiúk és lányok száma között jelenleg tapasztalható egyenlőtlenség megakadályozza a nyomor és éhínség felszámolásához, a betegségek leküzdéséhez és a környezet fenntarthatóságához szükséges tudás kifejlesztését.

A fejlődő országokban történt előrelépés a nemek közötti egyenlőség felé az iskolái beiratkozások terén. 2008-ban az általános iskolai beiratkozásoknál 100 fiúra 96 lány jutott, míg a középiskolákban 100 fiúra 95 lány. 1999-ben ez az arány 91:100, illetve 88:100 volt. Azonban, ilyen mértékű haladás ellenére is, a nemek közötti egyenlőség továbbra is elérhetetlen sok fejlődő régióban. A legnagyobb egyenlőtlenségek az általános iskolai oktatásnál Óceániában, A SZub-szaharai Afrikában és Nyugat-Ázsiában léteznek. A nemek közötti szakadék középiskolába való beiratkozásnál három régióban a legnagyobb, ott, ahol az össz-beiratkozás is a legalacsonyabb – ezek, Szub-szaharai Afrka, Nyugat-Ázsia és Dél-Ázsia.

Ezzel szemben, Latin Amerikában, a Karibi Térségben, Kelet- Délkelet Ázsiában több lányt, mint fiút iratnak be középiskolába. A felsőoktatás terén az a férfi-nő arány közelíti az egyenlőt, 100 beiratkozott fiúra jut 97 lány. Az ENSZ jelentés azonban megjegyzi, hogy ez a statisztika nagymértékben köszönhető annak, hogy a FÁK-ban (az egykori Szovjetúnióban, a Független Államok Közösségében), Latin Amerikában és a Karibi Térségben, Észak-Afrikában és Délkelet Ázsiában sokkal több lány mint fiú iratkozik be a felsőoktatásba. A többi régió legnagyobb részén, ezzel szemben, a főiskolára, egyetemre járó fiúk száma masszívan meghaladja a lányokét. Szub-szaharai Afrikában és Dél Ázsiában, például, a felsőoktatásba beiratkozattak között 100:67, illetve 100:76 az arány a fiúk javára.

 

Források

UNICEF, Goal: Promote gender equality and empower women
United Nations, The Millennium Development Goals Report 2010, New York, 2010